S Vašimi osobními údaji vždy zacházím s maximálním respektem a péčí 

 

Dobrý den, jsem Jana Rajecká, provozovatelka tohoto webu (více o mě naleznete: ZDE).
Pokud jste mým zákazníkem, účastníkem mých webinářů nebo jste „jen“ návštěvníkem těchto stránek, svěřujete mi své osobní údaje.
Přečtěte si proto, jak je chráním, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

 

Správcem Vašich osobních údajů je Jana Rajecká, Aloise Jiráska 1024, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 71782117

Provozuji webové stránky www.harmonizace-caker.cz, www.lecive-obrazy.cz  a některé další webové stránky. Vůči Vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Jak mě můžete kontaktovat?

O návštěvníky svých webů pečuji s láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte mě na e-mailové adrese: jana.rajecka@seznam.cz

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Osobní obrazy, osobní mandaly, organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaši e-mailovou adresu potřebuji pro komunikaci s Vámi, abych Vám co nejlépe zajistila zákaznický servis. Vaše datum narození zpracovávám výhradně sama, k účelům malování tzv. osobních obrazů a vytváření osobních mandal, případně k Vašim numerologickým rozborům a karetním výkladům.

 

Vedení účetnictví


Pokud si objednáte některý produkt či službu z mojí nabídky, potřebuji Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Přímý marketing skrz e-mail


Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví – využívám za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z mých uměleckých produktů, PDF souborů či videí (ať placených nebo zdarma), vnímám oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou osobního duchovního rozvoje. Budu to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z mých produktů či služeb jako váženému zákazníkovi Vám budu newsletters s tématikou duchovního rozvoje osobnosti, grafiky
a mojí tvorby, na základě oprávněného zájmu správce, zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu.

 

Přímý marketing skrz FB messenger


Pokud kontaktujete moji FB stránku skrze Messenger, požádám Vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou grafiky a designu, mnou vlastnoručně vytvořených uměleckých předmětů mých služeb osobního charakteru a souvisejících produktů. Pouze na základě uděleného souhlasu Vám budu zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete dvě slova „dále neposílat“ a další zprávičky Vám na Messenger už ode mě chodit nebudou.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu 


Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo to v konkrétních případech neuvádím jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

 

Přístup k Vašim osobním údajům mám pouze já, Jana Rajecká,… a jako provozovatelka a správce této e-mailové databáze, případně Vašich adres
a některých dalších Vašich osobních údajů. V rámci jeho správy se tímto zavazuji neposkytovat tyto údaje žádné třetí osobě.

 

Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpraco-vání specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 

 • Wedos.com
 – hosting webu
  WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708
 • Leadpages.net
 – hosting registračních stránek
  Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA
 • Webinarjam.com
 – hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů
  Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA
 •  

Analytické nástroje

 

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


 • SmartSelling
 – statistiky návštěvnosti webu
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 •  

Marketing a zákaznická podpora

 

 • SmartEmailing
 – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • SendGrid – server pro rozesílku emailů
  SendGrid Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, CO 80202, United States
 • 

Intercom.com
 – zákaznická podpora
  Intercom, Inc., a Delaware corporation with offices at 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA


 • ManyChat
 – komunikace přes FB messenger
  ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.


 • Facebook pixel

  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Zapier
 – přenos dat
  Zapier, 243 Buena Vista Avenue, Suite 508, Sunnyvale, CA 94086 United States
 •  

Fakturace a účetnictví

 

 • Microsoft Office
 • MICROSOFT s. r. o., Praha – Česká republika,

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávání dat mimo EU

 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jana.rajecka@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj klient či zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím e-mailu.

 

Mlčenlivost

 

Dovoluji si Vás ujistit, že zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13.5.2018.

V případě jakékoliv změny mých zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://harmonizace-caker.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/.

Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění mých zásad zpracování osobních údajů.

 

Děkuji Vám za Vaši důvěru …