Hlubinné mapování paměti duše

Tato neobyčejně účinná metoda, jejíž autorkou je Petra Peral Matovská, mě velmi zaujala už jen díky tomu, že vychází z metodických postupů, popsaných v mojí oblíbené litaratuře od světově známého hypnoterapeuta, pana Michaela Newtona, jehož knihy bych mohla číst stále dokola. Dokonale řeší problémy ve všech životních oblastech. Zejména ty problémy, které vznikají na základě špatných programů z minulosti. Mapování paměti duše je poměrně novou metodou, určenou pro řešení více problémů najednou. Je tedy komplexnější a při jednom sezení s klientem lze najít odpovědi na více otázek z různých životních  oblastí najednou.

Vaše duše si pamatuje, Vaše duše ví, kde a kdy přesně vznikly nežádoucí problémy, které negativně ovlivňují Váš život a proto se dá pracovat na tom, aby si ve svojí paměti vybavila konkrétní moment, kdy vznikl daný program či kletba.

Nejdříve je potřeba zbavit klienta přivtělených duší či jiných entit, které mu ubírají jeho energii. Teprve takto „očištěný“ klient od již zmiňovaných energií je připraven podstoupit metodu Mapování paměti duše.

Moje sezení s klientem zahrnuje i úvodní konzultaci a vysvětlení průběhu celého procesu a také použití této techniky, která představuje novodobý způsob zrychleného čištění karmických vzorců v životě klientů. Jedná se o velmi převratné informace, které pramení přímo z duše každého jednotlivého klienta.

Dostáváme se spolu s klientem do období těsně před inkarnací, kde zjišťujeme, s jakým vnitřním nastavením byl daný jedinec (jeho duše) do tohoto života poslán, případně,  jaký má v tomto současném životě úkol (poslání) a mnoho dalších otázek týkajících se např. mezilidských vztahů mezi jednotlivými členy rodiny, přáteli a dalšími lidmi, se kterými se v současném životě setkáváme a řešíme s nimi různé problémy.

Pokud někde uvnitř svojí osoby cítíte, že právě tato metoda je způsob, pomocí kterého se dokážete zbavit toxických karmických programů a zátěží, pak je mapování paměti duše určeno právě pro Vás.

Metoda mapování paměti duše se však nedoporučuje lidem, kteří užívají psychofarmaka a nebo jsou příznivci závislostí na alkoholu či psychotropních látkách.

Pro těhotné ženy, nastávající maminky, se tato metoda také nedoporučuje.

!!! POZOR !!! Není  vhodná  pro lidi  s  experimentální  léčbou !!!

Rušení nežádoucích a skrytých programů

Tuto metodu doporučuji každému člověku, který má pocit, že někde v jeho životě něco „drhne“ a nejde zcela tak, jak by chtěla jeho duše.

Aby člověk vnímal správně svoji duši, je potřeba se propojit se svým srdcem. Důležité je, aby člověk sám na sobě vypozoroval, co se mu v životě děje – tady a teď. Pokud uvidí, že je v něčem problém, se kterým si neví rady, pak mě může požádat o pomoc.

Tiché pozorování

Síla přítomného okamžiku

Absolvováním tohoto hluboce očistného procesu začne lidem do jejich života proudit přirozená hojnost celého Vesmíru. Je však nutné očistit duši od svazujících karmických programů z dávné minulosti, které brání správnému prožívání hojnosti a lásky v současném životě. Byla by škoda nevyužít tuto šanci a spokojit se pouze s omezením, které jsme si v dávné minulosti, byť jen z čisté lidské nevědomosti sami zvolili. V současné době jsou tyto programy z minulosti „vytlačovány“ životními událostmi na povrch a tím pádem vzniká velký a „nezvladatelný nátlak“ na naše různé životní oblasti.

Věřte, že není nutné žít v chudobě, samotě, nemoci či jiném utrpení.